Stand i Bergen februar 2023
Kamp mot fattigdom er en hovedsak for NKP
30.06.2023
For NKP er kamp mot fattigdom en av de viktigste sakene vi går til valg på i september.

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall sosialhjelpsmottakere har økt med nesten 10 % fra 2021 til 2022. Det betyr en økning på over 11.000 personer på ett år. I alt 131.000 mottok sosialhjelp i 2022, sier SSB. Pandemi og krig i Europa, med påfølgende prisvekst og økte utgifter, har ført til at også folk som er i lønnet arbeid nå er avhengig av sosialhjelp. Dessverre er det lite som tyder på at dette snur i 2023. Tvert imot kan vi forvente at enda flere må søke hjelp for å klare seg økonomisk.

Sosialhjelp må være en midlertidig ordning som sikrer et verdig liv. Spesielt viktig er det at barn som vokser opp med foreldre som mottar sosialhjelp ikke hindres av dårlig familieøkonomi.

Derfor sier vi i vårt ferske kommunevalgprogram at sosialhjelpssatsene skal heves til SIFO-nivå. Vi vil også gjeninnføre 80%-regelen, som betyr at ingen uføre- eller alderspensjonister skal ha mindre enn 80 % av minstepensjon å leve for, når husleie og strøm er betalt.


https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/trygd-og-stonad/statistikk/okonomisk-sosialhjelp/artikler/Antall%20sosialhjelpsmottakere%20%C3%B8kte%20med%20nesten%2010%20prosent
Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no