Du er her: Forside > Lokallag > Buskerud og Vestfold

Hellefoss
Hellefoss som et eksempel på norsk industri
07.04.2013
Vi har en global kapitalisme som ikke tar hensyn til oppbygning av
av lokale industrisamfunn. Økonomien er profitt- og
vekstbasert. Det vil si at lønnsomhet overprøver alle fornuftige
argumenter for å utvikle norsk industri. Vi har sett flere fabrikker
blitt lagt ned fordi de hevdes å ikke være lønnsomme nok for
investorene, samtidig som produksjonen flyttes til fattige områder hvor det er slavelignende
arbeidsvilkår. Disse produksjonsforholdene gir større profitt.
Les mer
Facebook
Du finner også oppdatert info på vår Facebook-side, NKPVestland
Friheten
Hele Norges kommunistiske avis, siden 1941.

Besøk www.friheten.no og bli abonnent i dag!
NKP sentralt
Sjekk også ut nettsidene for NKP sentralt:

www.nkp.no

NKPs forlag, Falken, har et rikt utvalg av marxistisk litteratur, og mye mer! Du finner forlaget på:

Falken Forlag


Nyheter

Drammensbiblioteket
Drammensbiblioteket og Boken Kommer-tilbudet
04.04.2013

Drammensbiblioteket faser ut Boken Kommer-tilbudet. Biblioteket har historisk vært en lavterskelarena der alle er velkomne og tilbudet skal være deretter. Det har vært en god tendens der man har drevet med oppsøkende tjenester, som bokbuss og en intensjon om å kunne imøtekomme de svakeste i samfunnet. At dette ikke er tilfellet lenger er veldig trist.


Les mer
Boligblokk (Bilde: Enrique Arrouti)
Boligpolitikken - et av mange områder som trenger en omveltning
17.09.2012
De fleste er enig at den nåværende boligpolitikken har feila kraftig. Boligprisene øker betraktelig mer en BNP, det er vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet og studentene sliter med lange køer for å få seg bopel under studietiden. Ingen av de politiske partiene på Stortinget har noen vilje til å forandre denne negative utviklingen. Alt de gjør er å legge skyld på hverandre.
Les mer
1. mai i Drammen (Bilde: NKP)
1. mai i Drammen
08.05.2012
Buskerud og Vestfold distrikt av NKP gjennomførte en vellykket 1. mai i Drammen. Vi har en kamerat som minnes på Bragernes (Borgar Aune Knudsen) og tre kamerater på Strømsø (Alf Kristiansen,Arne Gustavsen og Rolf Pettersen). Det ble holdt minnetale ved kamerat Knut Jarle Berg (følger under i teksten). Etter minnestunden gikk laget i tog med LO, før vi avsluttet på partikontret i folkets hus med kaffe og kaker.
Les mer
Buskerud og Vestfold distrikt av NKP uttaler seg om strøm- og distriktspolitikk
19.04.2012

Blant vertskommunene for kraftverk er 77 % minsteinntektskommuner. De største kraftselskapene eies av staten, fylkeskommunen og store bykommuner. Det er eierne av kraftselskapene som har størst økonomisk utbytte av kraftverkene, ikke vertskommunene. I Norge pågår det en drakamp mellom vertskommuner og eierne, men eierne vil ikke dele. Grunnen er at de offentlige eierne oppfører seg som private investorer og styrer selskapene etter "sunne" kapitalistiske premisser som profittmaksimering.


Les mer
Eldre nyheter


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no