Du er her: Forside > Valg 2019 > Valgprogram 2019

Valgprogram 2019

Hva er NKPs viktigste saker i Bergen og Vestland?

 • Kamp mot privatisering og fattigdom
 • Privatbilfritt Bergen sentrum, bybane til alle bydeler og omegn i stedet for nye veiprosjekt, finansiert 100 % av staten uten å basere seg på lokale bompenger fra noen få.  

 • Styrket helse- og omsorgs-tilbud. 

 • Grønn industri i kommunal regi.  


Helse

 • Kommunal og ideell drift, ikke i regi av private storselskap. Da går penger til omsorg, ikke profitt

 • Heltidsstillinger, ikke delte stillinger i regi av vikarbyråer uten innflytelse på lønn og arbeidsmiljø. Bedre mat til de eldre

 • Gratis tannhelsetilbud til alle

 • Styrk krisesentrenes arbeid. Egen politistyrke må forebygge og etterforske vold i nære relasjoner og voldtekt.


Bolig 

 • Flere kommunale boliger - Vi trenger en sosial boligpolitikk!

 • Flere studentboliger. Stans bolighaiene!


Miljø

 • Gradvis innføring av bilfritt sentrum, unntak for næringsvirksomhet, taxi, handikappede.

 • Bompenger reduseres, men må også betales av el-biler til sentrum. Usosial, urettferdig belastning av folk med eldre bil undergraver felles innsats for miljøet. 

 • Mye av en god miljø-vennlig infrastruktur finansieres ved å redusere påbegynte og stanse nye veiprosjekter som ikke er påbegynt. 

 • Bybane til alle bydeler, i tillegg til Sotra og Askøy

 • Bybane over Bryggen

 • Grønn industri, også i offentlig regi 

 • Nei til EØS og ACER - sikre miljøvennlig vannkraft til grønn industri på Vestlandet.

 • Jernbane fra Stavanger til Sogn i stedet for fergefri E39 vil gi mindre biltrafikk og færre trailere på veiene. Mer trafikk over på båt.  

 • Nei til forurensende cruise-skip. 

 • Fred og nedrustning! Husk kommunisten og arbeiderdikteren Rudolf Nilsen ord fra 1923: «Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blant dere er kalt».  


Skole

 • Lik rett til utdanning for alle. 

 • Poengjag erstattes av meningsfull utdanning for alle, ikke bare for de teori-flinke. Styrk realfagene ved å gjøre dem mer praksis-rettet. 

 • Nei til privat-skoler


Kultur

 • Kommunen og fylket må stå i bresjen for å stanse forflating med kommersiell kultur. 

 • Mer ressurser til bibliotekene; de er garanti for kultur, tilgjengelig for alle. 

 • Musikkselskapet Harmonien (Bergen Filharmoniske Orkester), Den Nationale Scene og Carte Blanche må ha status som nasjonale kultur-institusjoner, på linje med bibliotekene.  


Jordbruk

 • Sikre småbruk og småbedrifter. 

 • Stans press fra storkapital og ensidig storproduksjon. 

 • Satse på lokale tradisjoner. 

 • Lytt til Vestlands-bøndene! De vet hvor skoene og potene trykker!Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no