Ta frigjøringsdagen 8. mai tilbake
Ta frigjøringsdagen 8. mai tilbake
05.05.2014

De siste årene har 8. mai blitt gjort om til en veterandag for det norske forsvaret. Vi ønsker at 8. mai igjen skal være en dag for å hedre Norges frigjøring, fremfor fokus på norske veteraners innsats i nyere kriger.

Oppmøte ved Den Nationale Scene 8. mai kl 17

Appeller ved Olav Kobbeltveit, Alexander Sørnes (NKP) + flereDen 8. mai skal ha fokus på fred og forsvar, fremfor militært angrep og intervensjon. Dagen bør ikke politiseres og skape sammenlikninger mellom vår nasjonale frigjøringskamp og vår deltakelse i angrepskriger i andre land. Neste år er det 70-års jubileum, og vi ønsker å starte tradisjonen i år, slik at vi får til en ekstra god markering til jubileumsåret.

Dette er en viktig markering for den norske fredsbevegelse.Vi håper derfor på å mobilisere og engasjere privatpersoner og organisasjoner i og rundt Bergen til å delta på markeringen.

Markeringen vil finne sted ved Den Nationale Scene kl 17.
Hovedtalen vil bli holdt av veteran og tidligere politiske redaktør i BT, Olav Kobbeltveit. Videre blir det appeller, vi synger "Nordmannen" og avslutter med et 8.mai-tog gjennom Bergens gater.

Vi vil at dette skal være en så stor og bred markering som mulig, og ber både organisasjoner og privatpersoner som er interessert i å tilslutte seg om ta kontakt med oss.

Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no