Moralpoliti
Nei til moralpoliti
09.04.2014

De siste månedene har vi vært vitne til omfattende arrestasjoner av elever ved flere videregående skoler i Bergen. Elever er dratt ut fra sine klasserom av politi, fordi dette ifølge politiet skulle skåne småsøsken fra å se sine brødre og søstre bli arrestert, og av hensyn til stigma dette måtte medføre. At det da ikke er noen betenkeligheter med å gjennomføre arrestasjoner regelrett i klasserommene, virker besynderlig.Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen mener ifølge Bergens Tidende at mange ungdom har en «romantiserende flower power»-holdning til cannabis. Selv om han bedyrer at det ikke er snakk om «heksejakt på romantisk ungdom», viser den siste tidens arrestasjoner et annet bilde.


Vestlandske distrikt av NKP mener at politiet bør fokusere på forebyggende arbeid «i kulissene» - klasserommet er et sted for læring, ikke for offentlige avstraffelser. I den grad myndighetene mener at det er et helseproblem blant ungdom, så må det da også behandles av helsevesenet, uten en kriminalisering av brukerne.


Flere av ungdomemne har uttalt at cannabis ble et substitutt for manglende stimuli i hverdagen. Da må Bergen kommune følge opp med å etablere et fullverdig fritidstilbud for ungdom, med ungdomshus hvor ungdom selv har innflytelse over sitt eget tilbud.


En slik løsning er så klart dyrere enn å sende politifolk inn i klasserommene for å opprettholde den offentlige moralen, men så er ikke heller det enkleste alltid det beste.


Del


Opphavsrett tilhører NKP © 1998-2023
Bergens Arbeiderparti av NKP, Torborg Nedreaasgate 20, 5006 Bergen
Organisasjonsnr: 979 874 782
Telefon: 413 61 263 / 481 07 385
E-post: kontakt@bergenkommunist.no